Monday, December 23, 2013

The 100 global most influential non-personal Twitter accounts

There are still many people who believe Twitter should be about communication between real people, and accounts that are created by organizations, often tweeting through automated tools, should be frowned upon. It is however a fact that many organizations find Twitter a very effective tool to send messages to however wants to read them. It is also a fact that there are accounts that attract millions of followers who read their tweets. In the overview below an attempt was made to show the 100 most influential non-personal Twitter accounts.

This overview is not just about followers, but more about which followers the accounts attract. Instead of just taking the accounts with the most followers, it was checked which accounts were followed by the top 5,000 Twitter accounts in the world. So the top ranked non-personal account is the account followed by  the most, and highest ranked, top global Twitter accounts. The scoring mechanism is explained at the bottom of this post. Follower numbers were calculated on December 23rd, 2013. You can find the 100 highest ranked non-personal Twitter accounts below:

The 100 most influential Arabic female Twitter users

When the end of the year is near, it is always a good time to compile some lists and overviews. One overview that we thought could be quite interesting is the list of the most influential female Twitter users who tweet mainly or occasionally in Arabic.

Being influential in this case does not mean simply having the most followers on Twitter, but is determined by who the account is followed by. The potential reach and influence of a tweet can potentially be higher when it is viewed by someone who is influential and has many followers and can further extend the reach of a tweet. This can be done by simply retweeting a tweet, but also by using it in a blog post or through traditional media like papers, magazines, radio and television. Also this overview is explicitly taking language into account. Having many international followers that do not understand Arabic will not help to get a higher ranking. The maximum score that can be achieved is 100, and further explanation about the methodology is given at the bottom of this blogpost. The number of followers was calculated as of the end of December 22nd 2013. You can find the highest ranking Twitter accounts below:

Friday, December 20, 2013

De 100 meest invloedrijke Nederlandstalige Twitter dames van 2013

Tegen het einde van het jaar zijn we allemaal dol op lijstjes en overzichten. Een overzicht dat daarbij niet mag ontbreken is een lijst met de meest invloedrijke Nederlandstalige vrouwelijke twitteraars.

Invloedrijk staat daarbij niet gelijk aan het hebben van een enorm aantal volgers, maar wordt in dit overzicht bepaald door degenen door wie je gevolgd wordt. De mogelijke invloed van een tweet zal namelijk groter zijn als die iemand bereikt die het bereik van de tweet verder kan vergroten, bijvoorbeeld door een retweet, maar ook door verwerking ervan in een blogpost of via traditionele media zoals radio en tv. Ook houdt dit overzicht uitdrukkelijk rekening met het taalgebied van de twitteraars. Heel veel internationale volgers die geen woord Nederlands spreken helpen dus niet om een hoge ranking te krijgen. De maximale score die iemand kan krijgen is 100 en nadere uitleg over de methodiek staat onder het overzicht. Het aantal volgers dat getoond wordt is de stand van vrijdag middag 20 december 2013.

Thursday, May 24, 2012

The last 100 million Twitter accounts

According to the account counter on Twopcharts, Twitter will register account 600 million in about 10 days. This means that Twitter will have registered 100 million new accounts in just over 100 days. In a previous post it was already demonstrated that a registered account is not necessarily an active account, and it may be interesting to analyse the activity of these last 100 million accounts. According to our research we believe the following numbers are a fair and accurate representation of the profile of the last 100 million accounts.
 • 18.5% of newly registered accounts have become inactive in a period of 3 months. These can be both deleted accounts and suspended accounts.
 • 20.2% of the registered accounts are not following anyone and have not sent a single tweet, which makes it hard to imagine that these accounts are in any way active users of Twitter. 
 • 2.3% of the last 100 million accounts are protected.
 • Use of standard "egg" as profile image: 48.9% of registered accounts.
 • Use of location field: 14.8% of registered accounts
 • Use of account description field: 16.9% of registered accounts.
 • Use of both location and description: 10.2% of registered accounts.
According to our definitions, an active Twitter user sends a tweet on average at least once per week, and has sent at least 1 tweet in the last 30 days. 15.1% of registered accounts meet this definition. In other words, we believe that for every 100 million new registered users there are 15 million new active accounts. When we apply a wider definition, including all accounts that send a tweet at least twice per month, and have sent a tweet in the last 60 days, the percentage of active new accounts increases to 21.3%. On a daily basis this means that Twitter is growing with about 150-200 thousand active users every day.

Monday, March 5, 2012

An estimate of active Twitter accounts per ultimo February 2012

On February 22nd, 2012 Twitter registered account 500 million. Some critics dismissed this milestone as meaningless, because in their view, all that counts are active accounts, and therefore the big question is how many of these 500 million accounts are actually active accounts. Before we make an effort to answer this question we need to make two important remarks.

First, nobody but Twitter is capable of answering this question, simply because of the fact that we do not have any information about accounts who do not send tweets, but who do log in to Twitter and only consume tweets. Actually if we extend the definition of a Twitter user to these passive users, Twitter themselves may not have the exact answer either, since the impact of Twitter is everywhere. Many websites are embedding tweets on their pages and tweets are constantly read and interpreted by all news media in the world, which incorporate them in the communication with their own audience.

Thursday, March 1, 2012

De Nederlandstalige Twopcharts van februari 2012

Met de Twopcharts houden we op maandbasis voor een aantal taalgebieden bij hoe de accounts van de meest populaire twitteraars zich ontwikkelen. Eind februari waren in de Nederlandstalige Twopcharts 220,561 accounts opgenomen die voldoen aan de ruime voorwaarden die zijn gesteld om als actieve twitteraar aangemerkt te worden. Om in de Twopcharts opgenomen te worden gelden op dit moment de volgende criteria:

• Regelmatig Nederlandstalige tweets versturen
• Gemiddeld minimaal 1x per week een tweet versturen
• De laatste tweet niet langer dan 30 dagen geleden
• Een account heeft tenminste 100 volgers

Ook wordt nog een algorithme gehanteerd om accounts te elimineren waarop een sterke verdenking rust dat volgers verkregen zijn via hulpmiddelen. Voor volgers van het account @nl_twop_1000 is de minimum eis van 100 volgers verlaagd tot minimaal 1 volger. Het betreft op dit moment echter slechts 294 accounts die minder dan 100 volgers hebben en die zijn opgenomen in de Twopcharts

Als naar de totale populatie van 220,561 accounts wordt gekeken die op dit moment zijn opgenomen in de Twopcharts, zien we dat ongeveer de helft van alle accounts tussen de 100 en 200 volgers heeft, terwijl 7.4% meer dan 1,000 volgers heeft en 0.4% meer dan 10,000 volgers heeft. Op dit moment hebben wij 52 accounts geĆÆdentificeerd die regelmatig Nederlandstalig tweeten en die meer dan 100,000 volgers hebben. Voor de accounts met minder dan 1,000 volgers volgt hieronder een nadere analyse:


Zoals hierboven is gesteld dient een account gemiddeld minimaal 1x per week een tweet te versturen om opgenomen te worden in de Twopcharts. Gemiddeld verstuurt de hele populatie echter maar liefst 15.8 tweets per dag. Door 1.2% wordt zelfs meer dan 100 tweets per dag verstuurd, maar hier zitten vele automatische tweetbots tussen van allerlei nieuwsmedia, maar ook een grote groep zeer enthousiaste jongeren die Twitter vrij recent ontdekt hebben.

Door 42% van de populatie wordt gemiddeld meer dan 10 tweets per dag verstuurd, terwijl 83.5% gemiddeld tenminste 1 tweet per dag verstuurt.

Hoeveel actieve Nederlandstalige twitteraars zijn er?

Doordat de Twopcharts zich beperken tot het actief volgen van accounts met meer dan 100 volgers, hebben we geen database van de totale actieve Nederlandstalige Twitter populatie. Er is echter wel een methode om dit te benaderen.

We hebben 100 keer op een willekeurig moment een search gedaan op Nederlandstalige tweets, en die vervolgens geƫvalueerd volgens de criteria die aan het begin van deze blogpost vermeld zijn, zonder de restrictie van tenminste 100 volgers. Vervolgens hebben we gekeken of accounts al opgenomen waren in de Twopcharts. De resultaten van dit onderzoek geven een zeer consistent beeld, zoals de volgende grafiek laat zien:Het blijkt dat in de Twopcharts ongeveer 44.1% van de actieve Nederlandstalige twitteraars niet zijn opgenomen. Dit betreft vrijwel uitsluitend accounts met minder dan 100 volgers. Volgens deze benadering zou het totaal aantal actieve Nederlandstalige twitteraars op dit moment derhalve iets minder dan 400,000 bedragen. Dit getal kunnen we echter nog ophogen met maximaal 5% voor gebruikers die hun tweets afschermen, waarmee het totaal op zo’n 420,000 komt. Met een gemiddelde van 15.8 tweets per dag zou dit betekenen dat door deze populatie ongeveer 6.5 miljoen tweets per dag verstuurd worden. Hier zitten echter ook een aantal tweets in andere talen bij. Een aantal van 5.5 miljoen Nederlandstalige tweets lijkt een realistischere schatting.

Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat het hier gaat om actief twitterende Nederlandstalige accounts, dus zowel Nederlanders, Vlamingen en een handvol Zuid-Afrikanen. Een account dat in Nederland gevestigd is, maar uitsluitend in het Engels tweet, is niet opgenomen. Ook zal een nieuw account dat 1 tweet verstuurd heeft niet zijn opgenomen.

Wednesday, January 18, 2012

Some statistics on new Twitter accounts

Some of you may have noticed that Twitter is approaching 500 million registered accounts. From the daily rate of new registrations Twopcharts is currently estimating that the moment when 500 million accounts are registered will be sometime in the second half of February.
The question that has already been raised many times is how many of these new Twitter accounts are actually active users. Although only Twitter can tell what the exact number is, and how often people log into the system, we can make an effort to estimate how active new accounts are.

We have gone back to October 28th, 2011 when @AdenMo registered account 400 million. So far this account has only sent 1 tweet just after registration, is following 1 account, and is followed by 3 accounts. After we checked this account, we also checked the following 99,999 account that registered, and came up with the following results:

Out of the 100,000 accounts we checked and that registered almost 3 months ago, 12% has disappeared. It is safe to assume that most of these accounts were deleted, while some will have been suspended or cancelled by Twitter. Some other facts:

 •  From the 88,052 still existing accounts, 54,879 (62.3%) have not changed their profile image and are still showing us an egg, with a variety of 7 different background colors.
 • 20.2% of active accounts have filled in the location field, and 17.3% have filled in the bio field.
 • From the 88,052 accounts, 3,871 (4.4%) has chosen to hide their tweets from the public eye, and have protected their accounts.
 • 19,721 existing accounts are not following anyone and are not followed by anyone.
 • Total amount of tweets sent by this sample is 3.8 million, with an average per person of 43.8 tweets for the period, or just over 0.5 tweets per day per account.

The number of 3.8 million tweets can be analyzed to show the difference in active tweet behavior by these relatively new accounts. Total distribution is as follows:


The table shows that 53.8% of our sample size has never sent a tweet, while 5.2% has sent more than 100 tweets over the period from October 28th, 2011. This group is also the most active; 61.2% has sent a tweet less than 2 days ago and 92.4% less than 30 days ago. Obviously with the less active account these figures are different. From the accounts that only sent 1 tweet, 83.6% was sent more than 2 month ago, with the majority sent on the registration date.
On the last summary line, it can be seen that 10.1% of these new accounts has sent a tweet in the last week and 17.1% in the last 30 days, and could be regarded as, more or less, active accounts.

With respect to following and followers the following results were measured, based on the still existing new accounts:


The table shows that from the active accounts 52.7% have no followers and 24.3% is not following anyone else.  A very significant majority of 96.8% of the accounts have 50 followers or less. 90.6% of the accounts are following 50 accounts or less.

Conclusion

Based on a sample of 100,000 accounts that were registered about 3 months ago, one has to be very cautious to draw any general conclusions. It is however likely that from the huge amount of new accounts that have been registered in the last year, the statistics will not differ greatly from what we found here. The vast majority of new accounts only has a limited amount of followers and following, and based on the amount of tweets sent, and the submission date of last tweets, probably only a maximum of 20%-25% convert to active new twitter users, with only about 10% accounts that actively send tweets.