Thursday, August 6, 2009

Weekoverzichten toegevoegd

Zojuist twee week overzichten toegevoegd op de website. Deze zijn eigenlijk het meest interessant omdat er meer beweging inzit en echt de activiteit van het moment weergeeft. Het is de bedoeling dat deze overzichten de mutaties geven vanaf de laatste weekstand, Het zijn dus geen dagelijke mutaties, maar de cumulatieve mutaties vanaf, in dit geval, 5 augustus. Ook hier zijn we weer afhankelijk van de data van Twitter, dus rare uitschieters zo nu en dan zijn niet uitgesloten.

No comments:

Post a Comment