Monday, May 24, 2010

Het RTL 4 premiersdebat van 23 mei 2010

Gisteren vond op RTL 4 een debat plaats van de lijsttrekkers van de 4 vermoedelijk grootste partijen na de verkiezingen van 9 juni. Door RTL werd het debat aangeduid als het premiersdebat, maar gegeven de laatste peilingen, lijkt dat niet helemaal meer op zijn plaats te zijn. De kans immers dat de PVV van Geert Wilders nog de grootste partij kan worden lijkt zeer klein.

Via Twopcharts hebben we gepoogd om tijdens het debat naar de zeer interessante twitterstream te kijken, en ook om kijkers de mogelijkheid te geven tijdens het debat hun waardering uit te spreken voor de deelnemers, de presentator en het programma zelf. Een samenvatting van de resultaten van deze twitter peiling tref je hieronder aan:


De getoonde afwijking geeft aan dat een aantal scores op niet geheel subtiele wijze tot stand zijn gekomen, maar dat het cijfer 1 door velen als aantrekkelijk werd ervaren. De volgende tabel laat ook duidelijk zien hoe vaak een bepaalde score aan de deelnemers werd gegeven:


Te zien is dat er, met een percentage van ruim 20%, royaal gebruik is gemaakt van het cijfer 1, waarbij Geert Wilders de grootste ontvanger was van dit cijfer.

Een laatste tabel die ik jullie hier niet wil onthouden, laat zien hoe de politieke voorkeur van stemmers van invloed is geweest op de score die zij aan de deelnemers van het debat hebben gegeven.


Dit is naar mijn mening een zeer interessant plaatje om goed te bestuderen. We moeten echter wel in de gaten houden, dat deze resultaten afkomstig zijn van een relatief beperkte steekproef. Uit de tabel valt te lezen dat er totaal 2900 scores waren, waarbij voor 1346 (46%) niet was vast te stellen wat de politieke voorkeur was van degene die de scores heeft ingevuld. Het grootst aantal scores, waarbij de politieke voorkeur bekend was, kwam van de VVD met 529 beoordelingen. Niet geheel verrassend gaven zij Mark Rutte met een gemiddelde van 8.7 een hoge score, terwijl Job Cohen van de VVD achterban slechts een 2.7 kreeg.

Wegens tijdgebrek, nodig ik de lezer graag uit zelf de tabellen te interpreteren en ZEER voorzichtig conclusies te trekken. Indien iemand graag verder serieus naar de data wil kijken en verder analyse wil doen, ben ik graag bereid een verzoek hiertoe in overweging te nemen. Uiteraard kijken we met spanning en veel interesse uit naar het volgende debat van komende woensdag .

No comments:

Post a Comment