Tuesday, September 28, 2010

De Nederlandse twitterpopulatie per 27 september 2010

Sinds afgelopen zaterdag is twitteraccount khtweets actief. Dit account wordt bijgehouden door de Rijksvoorlichtingsdienst en geeft met name informatie over Koningin Beatrix, de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Dit account werd na de eerste 3 dagen dat het actief is reeds door meer dan 20,000 twitteraars gevolgd, waaruit blijkt dat er veel interesse is op Twitter rondom het reilen en zeilen van het Koninklijk Huis.

Interessant bij dit account is dat men aan mag nemen dat vrijwel al deze 20,000 volgers actief twitterende Nederlanders zijn. Als we vervolgens aannemen dat deze twitteraars een aselecte steekproef vormen uit de totale Nederlandse twitterpopulatie, kunnen we conclusies trekken over deze totale populatie. Indien de lezer van mening is dat dit onzinnig is, kunnen de volgende feiten en conclusies alleen gezien worden als geldend voor de volgers van khtweets.

De grafieken zijn verdeeld in groepen van 10% van de populatie, van laag naar hoog voor het betreffende onderwerp, met gemiddelde waardes per groep. Allereerst is gekeken naar de twitterleeftijd in dagen van de twitterpopulatie:


In bovenstaande grafiek zien we dat de gemiddelde leeftijd op Twitter inmiddels 380 dagen bedraagt. De grafiek loopt redelijk gelijkmatig op, waarbij te zien is dat de jongste 10% van de twitteraars gemiddeld een maand actief is, en de oudste 10% al gemiddeld bijna 2.5 jaar actief is op Twitter. Uit de grafiek valt af te leiden dat ruim de helft van de twitteraars inmiddels meer dan een jaar actief is. Een zeer kleine groep twitteraars is inmiddels meer dan 4 jaar actief.


Als naar het aantal volgers wordt gekeken valt op dat 80% van de twitteraars minder dan 100 volgers heeft. De hoogste 10% heeft een gemiddelde van 1,196 volgers. Binnen deze 10% zijn de uitslagen erg groot, daar er een beperkt aantal twitteraars is dat een zeer hoog volgers aantal heeft. Het gemiddeld aantal volgers over de hele populatie bedraagt 159.


Als gekeken wordt naar het aantal mensen dat men zelf volgt, valt op dat voor 90% van de twitteraars geldt dat men zelf meer mensen volgt, dan dat men gevolgd wordt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat binnen een beperkte groep mensen elkaar terugvolgen, terwijl er ook altijd een aantal mensen worden gevolgd, die grote aantallen volgers hebben vanwege hun bekendheid of andere bepaalde specifieke kwaliteiten. Het totaal gemiddeld aantal mensen dat men volgt bedraag 156.


Gemiddeld is door de hele populatie een totaal aantal van 1,068 tweets per account verzonden. Uiteraard is dit aantal sterk afhankelijk van het dagelijks aantal tweets dat gestuurd wordt en het aantal dagen dat men reeds twittert. Duidelijk is wel dat er een beperkte groep twitteraars is, die zeer actief is. De volgende grafiek laat dit duidelijker zien.


In de grafiek is te zien dat het gemiddeld aantal tweets dat per dag verzonden wordt 2.6 bedraagt per account. Dit gemiddelde wordt echter bepaald door een relatief kleine groep twitteraars. 80% van de twitteraars verstuurt gemiddeld minder dan 2.3 tweets per dag, terwijl de meest actieve 10% van de twitteraars bijna 16 tweets per dag verstuurt. Ook binnen deze groep is de frequentie erg divers. Er zijn een aantal twitteraars die meer dan 100 tweets per dag versturen en dit al langere tijd volhouden.

Tot slot kijken we nog naar het moment dat door twitteraars hun laatste tweet verstuurd is:


Hier valt duidelijk te zien dat twitteraars erg actief zijn. 60% heeft niet langer dan 1 dag geleden een tweet verstuurd, terwijl 90% dit nog in de laatste 10 dagen heeft gedaan. De laatste 10% heeft gemiddeld 90 dagen geleden hun laatste tweet verstuurd, maar heeft dus wel de laatste dagen ingelogd op hun account. Er is blijkbaar een grote groep die vooral andere accounts volgt, zonder zelf erg actief tweets te versturen.

Tenslotte willen we nog een gewaagde voorspelling doen omtrent het aantal actieve Nederlandste twitteraccounts. Deze voorspelling doen we onder de aannname dat de totale Nederlandste twitterpopulatie zich hetzelfde gedraagt als het aantal twitteraars dat door ons gevolgd wordt in de Twopcharts. In deze Twopcharts worden op dit moment 8,738 twitteraars gevolgd. Dit zijn allemaal actieve Nederlandstalige accounts die minimaal 350 volgers hebben en/of account nl_twop_1000 volgen.
Van deze groep twitteraars volgt inmiddels 13.3% khtweets. Als we derhalve aannemen dat de eerste 20,000 volgers van khtweets ook 13.3% van de Nederlandse twitterpopulatie vormen komen we op ruim 150,000 actieve Nederlandse twitteraccounts

We gaan er dan voor het gemak vanuit dat het aantal Nederlandse twitteraars dat vooral Engelstalig tweet (en niet in de Twopcharts staat, maar wel Nederlands is) ongeveer gelijk is aan het aantal Belgisch / Vlaamse twitteraars (die wel in de Twopcharts staan, maar niet Nederlands zijn).

2 comments:

 1. ik snap echt helemaal niets van de grafieken.
  Wat betekenen nou de percentages?
  Hoe moet ik die ihn lezen?

  Voorbeeld tabel 1: 100% heeft een twitterleeftijd van 870 dagen???

  ReplyDelete
 2. Er staat dat de grafieken verdeeld zijn in 10% groepen. Dat betekent dus dat de 10% groep van twitteraars die het langst actief is (dus de laatste 10% groep) een gemiddelde leeftijd heeft van 870 dagen.

  ReplyDelete